Kvalitet af brugte containere

brugte containere
Øverst:
Container i pæn kvalitet 332 container

Midten:
Gennemsnits brugt kvalitet 442 container

Nederst:
Pæn container af nyere dato uden tæringer og væsentlige
buler kvalitet 222 container


Dette er de mest almindelige forskelle der er på brugte containere.

Se kvalitetskoder nedenfor.

Kvalitetskoder.

Koden består af et trecifret tal - f.eks.: 3-4-2

Første ciffer beskriver den materielle stand. Det vil sige buler, huller, revner, tæringer m.m.
Andet ciffer beskriver det visuelle, generelle udsende samt muligheden for malerbehandling.
Tredje ciffer beskriver CSC.

BESKRIVELSE AF 1. CIFFER: MATERIALE

1. Ny og fejlfri.

2. Ikke ny, men næsten lige så god. Få ubetydelige buler og skrammer.

3. For dårlig som 2. Kan betragtes som en god 4. (God IICL IV).

4. Ligner ikke en ny. Der er en del buler eller reparations- og rustpletter; dog ingen gennemtæringer.
Tåler sandblæsning og maling. (standard IICL IV).

5. Flere buler og rustpletter samt reparationer end på 4. Kan tåle sandblæsning, dog med risiko for gennemblæsninger.
(Lav klasse IICL IV).

6. Dårligere end (IICL IV) p.g.a. buler, tæringer og andre defekter, men dog vind- og vandtæt efter
f.eks. tætningsmassereparation. Uegnet for sandblæsning.

7. Dårlig container, som selv med dyre reparationer vil være et uheldigt eksempel med kraftige tæringer, dårlige bundvanger.
Må ikke CSC-plades.


BESKRIVELSE AF 2. CIFFER: VISUELT UDSEENDE, HERUNDER MALING

1. Ny og fejlfri.

2. Ikke ny, men næsten lige så pæn. Få ubetydelige buler og skrammer.

3. For dårlig som 2. kan betragtes som en god 4. (God IICL IV).

4. Ligner ikke en ny. Der er en del rustpletter og Reparationsmaling. Kan gøres pæn ved let spotblæsning og maling.
(Standard IICL IV).

5. Maling ikke særlig god. Der kan være en del rustgennemslag, skrabninger og andre fejl.

6. Dårlig maling. Meget rust. Nogle gennemtæringer. Ved spotblæsning må der forudses, at der kommer en del
gennemblæsninger. Egner sig ikke for sandblæsning og maling.


BESKRIVELSE AF 3. CIFFER: CSC

1. CSC plade monteret og gælder mindst 1 år.

2. CSC plade monteret, men udløbet. Kan visuelt certificeres.

3. CSC plade ej monteret, men containeren kan uden større reparationer godkendes og forsynes med CSC.

4. Containeren er uegnet til CSC, selv efter dyre reparationer.