Guide

anbefalet brug 1.jpg

CC Bom II anbefales til lager, kontor og værkstedscontainere samt til sikring af porte og døre. Fastmonteres.

anbefalet brug 2.jpg

CC FixLock 3 med nøgle anbefales til sikring af gods i rederi- og leasingcontainere under læsning, losning og depotophold.

anbefalet brug 3.jpg

CC FixLock 3 med kodelås anbefales til sikring af gods under transport i rederi- og leasingcontainere samt trailere med containerbeslag.

anbefalet brug 4.jpg

CC Bearing Bracket anbefales til sikring af gods under alle forhold og kan forsynes med toldsegl. Fastmonteres.

anbefalet brug 5.jpg