Affugtere

Adsorptionsaffugtere er specielt velegnede for indsats ved lavere temperaturer og for fremstilling af meget tør luft. Funktionsområde er -20° C til +30° C, 2 til l 00% RF

Der kan monteres affugtere i alle typer lukkede containere for at holde en fast relativ fugtighed. De kan nemt monteres i containeren, der kræves blot 220V. samt 2 stk. ventilations huller.

Anvendelse

Anvendelserne der udnytter affugternes egenskaber er mange, bl.a.:

Containere:
Sikring mod kondens- & fugtskader.

Tørluftlager:
Fugtstyring i uopvarmede lagerrum for træ, jern, tekstiler, frø og sukker i industri, forsvar, museer.

Vandværker:
Forhindring af kondens på rør & beholdere.

Korrosionsbeskyttelse:
Indblæsning af tør luft i rummelige jernkonstruktioner som broer, skibsmotorer, kedler, turbiner & militære køretøjer.

Procestørring:
Produktionsrum for hygroskopiske materialer i f.eks. medicinalindustrien.

Bygningsudtørring:
I nybyggeri og ved vandskade.

Udførelse

Kabinetter er udført i rustfri stål og der er anvendt mekaniske og elektriske komponenter af høj kvalitet for at sikre et minimum af energiforbrug og vedligehold samt lang levetid.

Der kan tilsluttes mekaniske eller elektroniske hygrometre eller anden form for ekstern on/off styring. De indbyggede ventilatorer har tryk til rådighed for tilslutning af kanaler for bade procesluft og regenereringsluft.

Funktionsprincip

Hjertet i affugteren er adsorptionsrotoren.

Denne er opbygget af en højaktiv adsorbent i et keramisk bæremateriale og formet som en rotor med parallelle luftveje. Denne udformning giver luften god kontakt med adsorbenten og samtidig god adskillelse af de to luftmængder, procesluften og regenereringsluften.

Procesluften (den luft, der skal tørres) passerer gennem den tørre del af rotoren, vandet optages i rotoren (på overfladen) og den nu tørre luft forlader affugteren.

Regenereringsluften anvendes til at fjerne det vand, der er optaget i rotoren.

En lille luftmængde opvarmes til den nødvendige temperatur for regenerering af rotoren /80°-140°C/ og går gennem en lille del af rotoren. Herved frigøres vandet og bæres væk med reg. luften (våd luft, afkast).

Rotoren drejer langsomt og der opnås en automatisk og kontinuerlig proces.

Kontakt

os her