Teknisk beskrivelse

OPBYGNING

Flexbox 1.0 er bygget ind i uopslidelige stålcontainere, der sammensættes størrelsesmæssigt efter behov. Standard lokalerne udføres i 20’ eller 40’ ISO standard søfartscontainere, som bygges sammen sideværts. Lokalerne kan stå ved siden af hinanden eller oven på hinanden, og kan fremstå som alt fra rå ”container” til dekoreret kunstværk eller som hyggeligt træhus. Flexbox 1.0 kan dimensioneres fra 12,5 m2 og opefter.

STANDARD MÅL
Modul 1.0 Illustration Udvendige mål Indv. areal (ca.) Højde, indv.
Flexbox A (1x20’) Som Flexbox B, halv bredde 6,06 x 2,44 m 12,5 m2 2,50 m
Flexbox B (2x20’) 6,06 x 4,90 m 25,0 m2 2,50 m

Download grundplan

Flexbox B2 (2x20’) Som Flexbox B (samme grundareal, lavere loft) 6,06 x 4,90 m 25,0 m2 2,20 m
Flexbox C (3x20’) 6,06 x 7,35 m 37,5 m2 2,50 m
Flexbox E (2x40’) Som Flexbox B, dobbelt længde 12,9 x 4,90 m 50,0 m2 2,50 m

Download grundplan


Flexbox F (3x40’) Som Flexbox C, dobbelt længde 12,9 x 7,35 m 75,0 m2 2,50 m

UDVENDIG OVERFLADEBEHANDLING
Containeren er sandblæst og malet (SA 2.5 Primning 40µ, Malet 60µ). Sider og front efterbehandles med ca. 5 mm. hvid fiberbeton. indfarvning kan udføres mod et mindre tillæg i prisen. Efter behov kan lokalet herefter bemales eller beklædes med ydervæg og tag, så det passer ind i det miljø hvori det opstilles.

LYDDÆMPNING OG AKUSTIK
Flexbox 1.0 er specielt designet til at dæmpe lyd, musik og andre støjende aktiviteter, og det gør den egnet til opsætning i tæt beboede områder. Der er målt en dæmpning (luftlydisolation) på 53 dB, 2 meter fra lokalet ved 90 dB inde i lokalet. Det er en meget god dæmpning og bedre end gældende lydkrav (jf. miljøstyrelsens grænseværdier for støjbelastning).

Akustisk er Flexbox 1.0 perfekt reguleret til udfoldelse af rytmisk musik i mindre lokaler. Den gennemsnitlige efterklangstid er mål til T = 0.55 sekunder og er så godt som frekvensuafhængig.

OPSÆTNING OG FUNDAMENT
Flexbox 1.0 transporteres med lastvogn til placeringsstedet og læsses af med kran. De kræver meget lidt plads, og kan derfor placeres mange steder, ved skoler og institutioner, i kompakte boligområder og i private haver. Lokalet er hurtigt sat op og samlet, og kort tid efter opsætning er de klar til brug. Lige så nemme er de at flytte igen, hvis behovet ikke er der mere.
Flexbox 1.0 opstilles typisk på løse fundamenter af (fx) jern, træ og beton og placeres på grus-, græs- eller asfaltbelagte områder. Lokalet kan også opstilles på betonfundament efter kundens ønske.

INDENDØRS MATERIALEVALG
Gulvet består af 21-27 mm. hårdttræsplanker eller bambus lagt flydende på 50 mm. A-terrænbats. Vægge er opsat fritstående i forhold til containeren og består af lægter med 50 mm. A–terræn bats, hvorpå er opsat dampspærre og 2 lag 12,5 m/m fibergips.
Udvendigt er containerens ståldøre bibeholdt. Indvendigt er der monteret 2 stk. 35 dB døre. Den ene er placeret umiddelbart indenfor ståldørene og den anden ca. 1,3-2 meter inde, således at der bliver et indgangsparti, som samtidig virker som lydsluse (eller kontrolrum for lydoptagelser). Vinduer er opsat direkte indenfor ståldørene og er 2 x 35 dB vinduer.

MULTIBOX
Til brug for lydoptagelser er der ud- og indvendigt på den skråtstillede væg i lydslusen monteret en 32-stiks multikabel stikboks (24/8 IO).

VENTILATION OG INDEKLIMA
Der er et godt indeklima i rummene pga. det installerede ventilationsanlæg og et stort panoramavindue, der sørger for sollys. Ventilatoren er monteret i lydpotten, således at den arbejder lydløst både inde- og udefra. Ventilatoren har en kapacitet på 1350 m3 luft i timen ved fri udblæsning, hvilket betyder, at der ventileres i henhold til bestemmelserne i BR 2008*. Ventilatoren er med trinløs regulering. Højeste hastighed bruges kun kortvarigt, når der skal ske en hurtig ekstraordinær udluftning. Der er monteret et relæ der afbryder ventilatoren af varmehensyn, når lokalet ikke er i brug.

*) Denne paragraf omhandler ventilation i skoler og undervisningslokaler og sætter et krav om indblæsning/udsugning på mindst 5 l/sek. pr. person, samt 0,4 l/s pr. m2. gulv.

NØDUDGANG
Alle Flexbox 1.0 lokaler er bestykket med en nødudgang modsat indgangspartiet. Nødudgangen består af to døre: 1 ydre ståldør (40DB, type 30) monteret i RHS ramme i containerens front, udadgående og 1 indre trædør (35DB, type T40) monteret i den indvendige væg, indadgående, hængslet i samme side. Nødudgangen måler 637 x 1437 mm. og er bestykket med en låsekasse (Assa 565) forsikringsgodkendt i rød klasse. Huller for håndtag og cylindre er afblændet udefra; på yderdørens inderside monteres vridergreb og håndtag og på inderdøren monteres nødudgang vridergreb med plexiglashætte og forsænket skålgreb i messing.

EL SPECIFIKATIONER
Flexbox A-C (20’) tilføres 380V 16A i indgående strøm og Flexbox E-F (40’) tilføres 380V 32A i indgående strøm (som standard). Alle Flexbox har eget HPFI relæ med automatsikringer. Der er i forhold til lokalets størrelse monteret de nødvendige 220V termostatstyrede varmepaneler. I loftet er der monteret 3 x 220V 13A strømskinner, hvorpå der sidder flytbare spots (8-12 stk.) og strømudtag på spiralledninger.

SIKKERHED
Flexbox 1.0 har en meget stor brandsikkerhed, da lokalet hovedsageligt er bygget af stål og beton samt flere lag gips. Der er som tidligere omtalt udført nødudgang i fronten af containeren. Tyverimæssigt er de også meget sikre på grund af den patenterede og Skafor godkendte låsebom (rød klasse) samt forsikringsgodkendt låsesystem bag ståldørene.

LEJ ELLER ANSKAF ET MOBILT ØVELOKALE
 48 71 36 36
Er du interesseret i at leje eller anskaffe et mobilt øvelokale?  

Så ring for en uforpligtende snak om dine muligheder.