Teknisk beskrivelse

Scroll ned på siden for at se teknisk beskrivelse af vores nye og ældre lokaler.​

Nye lokaler

​Herunder kan du se teknisk beskrivelse af nye lokaler: 

Opbygning af det mobile øvelokale

På grund af nye krav til varmeisolering, som der ikke er plads til i en standardcontainer, har vi udviklet et nyt lokale.

 • ​Størrelse: 7 x 5 meter
 • ​Beregnet dæmpning 60 dB
 • ​Overholder BR 18/20 til undervisningsbrug
 • ​Opvarmet med varmepumpe
 • ​Ventilation med varmegenindvinding

Standardmål

Lokalet er i standardstørrelsen 5 x 7 meter bygget op i 2 moduler a’ 2,5 x 7 meter.

Lyddæmpning & akustik

Øvelokalet er bygget efter rum i rum princippet, hvor det indvendige gulv er svømmende og inder væge og loft ikke har fast forbindelse til yderkonstruktionen.

Med en dæmpning (luftlydisolation) på 60 dB, 2 meter fra lokalet ved 90 dB inde i lokalet. Det er en god dæmpning og bedre end gældende lydkrav (jf. miljøstyrelsens grænseværdier for støjbelastning).

Øvelokalet er specielt designet til at dæmpe lyd, musik og andre støjende aktiviteter. Det gør den egnet til opsætning i tæt beboede områder.

Øvelokalet er perfekt akustisk reguleret til udfoldelse af rytmisk musik i mindre lokaler. Den gennemsnitlige efterklangstid er mål til T = 0.55 sekunder og er så godt som frekvensuafhængig.

Indendørs materialevalg

Gulvet består af 21-27 mm. hårdttræsplanker eller bambus lagt flydende på 50 mm. A-terrænbats. Væggene er opsat fritstående i forhold til ydervægge og består af reglar hele konstruktionen er isoleret med papir uld og beklædt indvendigt med 2 lag 12,5 m/m fibergips.

Udvendigt er der 2 stk. 40 dB ståldøre, og indvendigt er der monteret 2 stk. 35 dB døre. Ved den ene indgang er der en mellemgang ca. 1,3-2 meter inde, så der bliver et indgangsparti, som samtidig virker som lydsluse og kontrolrum for lydoptagelser gennem multibox). I den anden ende er dørene monteret overfor hinanden og bruges som nødudgang.

Vinduerne er 2 sæt 2 x 35 dB vinduer i fast karm Træ/alu-vinduer med mellemliggende højtisolerende PUR-kerne og med indbrudssikker 15mm. lamineret glas yderst (2 x 3 lags lavenergi, lydglas 37 + 44 dB.)

Udvendig overfladebehandling

Udvendigt er der er lagt vægt på materialer med lang levetid der er fra producenten af den udvendige beklædning 40 års garanti. Lokalet leveres som standard med facadebeklædning udført med STENI Nature, farve SN 305, Fine Micro

Varme

Lokalet leveres som standard men Varmepumpe ”luft til luft”.

Ventilation & indeklima

Der er et godt indeklima i rummene pga. den installerede modstrømsveksler 30 – 153 m3 i timen og en virkningsgrad på 88 – 96% monteret i optagerrummet og forbundet i selve øvelokalet med 3 stk. udsugning og 3 stk. indblæsningsventiler i loftet.

store panoramavindue, der sørger for sollys.

Multibox

Til brug for lydoptagelser er der ud- og indvendigt på den skråtstillede væg i lydslusen monteret en 32-stiks multikabel stikboks (24/8 IO).

Nødudgang

Alle Øvelokaler er udstyret med en nødudgang modsat indgangspartiet.

Nødudgangen består af to døre: 1 udadgående ydre ståldør (40DB, type 30) monteret modsat indgangspartiet. 1 indre trædør (35DB, type T40) monteret i den indvendige væg, indadgående, hængslet i samme side.

Nødudgangen måler 9 x 21 og er bestykket med en låsekasse (Assa 565) forsikringsgodkendt i rød klasse.

Huller for håndtag og cylindre er afblændet udefra på yderdørens inderside monteres vridergreb og håndtag og på inder døren monteres nødudgangs vridergreb med plexiglashætte og dørhåndtag.

El specifikationer

Det mobile øvelokale (5×7) tilføres 380V 16A i indgående strøm (som standard).

Alle Øvelokaler har eget HPFI relæ med automatsikringer. Over indgangsdøren er der monteret sensorlampe. I loftet er der monteret 6 stk. 1x54W armaturer samt el udtag på væg langs loftet.

Opsætning & fundament

Det mobile øvelokale transporteres med lastvogn til stedet, hvor du ønsker, det placeret og læsses af med kran.

De kræver meget lidt plads, og det kan derfor placeres mange steder: ved skoler & institutioner, i kompakte boligområder og i private haver. Lokalet er hurtigt sat op og samlet. Og kort tid efter opsætning er de klar til brug.

Lige så nemme er de at flytte igen, hvis behovet flytter sig eller ikke er der mere.

Det mobile øvelokale opstilles typisk på løse fundamenter af (f.eks.) jern, træ og beton og placeres på grus-, græs- eller asfaltbelagte områder.

Lokalet kan med fordel ved køb eller langtidsleje opstilles på betonfundament efter kundens ønske udføres af ekstern entreprenør nær opstillingsstedet.

OBS:Div. vedr. opstilling:

Der skal være fast tilkørselsforhold til opstillingsstedet, opklodsning på jernplader er inkluderet i prisen, hvis der kræves fast fundament, rottesikring og handicapramper, skal dette udføres af ekstern entreprenør før levering samt der skal trækkes 380V 16A til lokalet af elektriker.

Det er lejerens / købers ansvar at indhente de nødvendige byggetilladelser til opstillingen.

Sikkerhed

Øvelokalet har en meget stor brandsikkerhed, da lokalet hovedsageligt er bygget af stål og flere lag fibergips.

Der er som tidligere omtalt udført nødudgang i fronten af lokalet.

Tyverimæssigt er de også meget sikre på grund af de udvendige ståldøre og mange lag glas (som tillæg kan forsynes med indbrudssikret 15 mm armeret glas yderst).

Har du nogen spørgsmål?

Kunne du godt tænke dig at vide mere om vores Mobile øvelokaler, eller er du mere interesseret i et uforpligtende tilbud?

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har nogen spørgsmål. Vi sidder klar ved telefonen og mailen til at hjælpe og guide dig til det rette valg.

Nedenfor finder du beskrivelse på det oprindelige øvelokale der var opbygget i containere.

Ældre udgået model

Herunder kan du se teknisk beskrivelse af ældre udgået model:​

Opbygning

Flexbox 1.0 er bygget ind i uopslidelige stålcontainere, der sammensættes størrelsesmæssigt efter behov.

Standard lokalerne udføres i 20’ eller 40’ ISO standard søfartscontainere, som bygges sammen sideværts. Lokalerne kan stå ved siden af eller oven på hinanden, og de kan fremstå som alt fra rå ”container” til dekoreret kunstværk eller som hyggeligt træhus.

Flexbox 1.0 kan dimensioneres fra 12,5 m2 og opefter.

Standard mål

Rækkenfølgen af beskrivelserne er: modul, illustration, udvendige mål, indvendigt areal (ca.), højde

 • Flexbox A (1×20’) Som Flexbox B, halv bredde 6,06 x 2,44 m 12,5 m2 2,50 m.
 • Flexbox B (2×20’) 6,06 x 4,90 m 25,0 m2 2,50 m.
 • Flexbox B2 (2×20’) Som Flexbox B (samme grundareal, lavere loft) 6,06 x 4,90 m 25,0 m2 2,20 m.
 • Flexbox C (3×20’) 6,06 x 7,35 m 37,5 m2 2,50 m.
 • Flexbox E (2×40’) Som Flexbox B, dobbelt længde 12,9 x 4,90 m 50,0 m2 2,50 m.
 • Flexbox F (3×40’) Som Flexbox C, dobbelt længde 12,9 x 7,35 m 75,0 m2 2,50 m.

Udvendig overfladebehandling

Containeren er sandblæst og malet (SA 2.5 Primning 40µ, Malet 60µ).

Sider og front efterbehandles med ca. 5 mm. hvid fiberbeton. indfarvning kan udføres mod et mindre tillæg i prisen. Efter behov kan lokalet herefter bemales eller beklædes med ydervæg og tag, så det passer ind i det miljø hvori det opstilles.

Lyddæmpning og akustik

Flexbox 1.0 er specielt designet til at dæmpe lyd, musik og andre støjende aktiviteter. Det gør den egnet til opsætning i tæt beboede områder.

Der er målt en dæmpning (luftlydisolation) på 53 dB, 2 meter fra lokalet ved 90 dB inde i lokalet. Det er en god dæmpning og bedre end gældende lydkrav (jf. miljøstyrelsens grænseværdier for støjbelastning).

Akustisk er Flexbox 1.0 perfekt reguleret til udfoldelse af rytmisk musik i mindre lokaler. Den gennemsnitlige efterklangstid er mål til T = 0.55 sekunder og er så godt som frekvensuafhængig.

Opsætning & fundament

Flexbox 1.0 transporteres med lastvogn til stedet, hvor du ønsker den placeret og læsses af med kran.

De kræver meget lidt plads, og kan derfor placeres mange steder: ved skoler og institutioner, i kompakte boligområder og i private haver. Lokalet er hurtigt sat op og samlet, og kort tid efter opsætning er de klar til brug.

Lige så nemme er de at flytte igen, hvis behovet ikke er der mere.

Flexbox 1.0 opstilles typisk på løse fundamenter af (fx) jern, træ og beton og placeres på grus-, græs- eller asfaltbelagte områder. Lokalet kan også opstilles på betonfundament efter kundens ønske.

Indendørs materialevalg

Gulvet består af 21-27 mm. hårdttræsplanker eller bambus lagt flydende på 50 mm. A-terrænbats. Vægge er opsat fritstående i forhold til containeren og består af lægter med 50 mm. A–terræn bats, hvorpå er opsat dampspærre og 2 lag 12,5 m/m fibergips.

Udvendigt er containerens ståldøre bibeholdt. Indvendigt er der monteret 2 stk. 35 dB døre. Den ene er placeret umiddelbart indenfor ståldørene og den anden ca. 1,3-2 meter inde, således at der bliver et indgangsparti, som samtidig virker som lydsluse (eller kontrolrum for lydoptagelser).

Vinduer er opsat direkte indenfor ståldørene og er 2 x 35 dB vinduer.

Multibox

Til brug for lydoptagelser er der ud- og indvendigt på den skråtstillede væg i lydslusen monteret en 32-stiks multikabel stikboks (24/8 IO).

Ventilation & indeklima

Der er et godt indeklima i rummene pga. det installerede ventilationsanlæg og et stort panoramavindue, der sørger for sollys. Ventilatoren er monteret i lydpotten, således at den arbejder lydløst både inde- og udefra.

Ventilatoren har en kapacitet på 1350 m3 luft i timen ved fri udblæsning, hvilket betyder, at der ventileres i henhold til bestemmelserne i BR 2008*.

Ventilatoren er med trinløs regulering. Højeste hastighed bruges kun kortvarigt, når der skal ske en hurtig ekstraordinær udluftning. Der er monteret et relæ der afbryder ventilatoren af varmehensyn, når lokalet ikke er i brug.

*) Denne paragraf omhandler ventilation i skoler og undervisningslokaler og sætter et krav om indblæsning/udsugning på mindst 5 l/sek. pr. person, samt 0,4 l/s pr. m2. gulv.

Nødudgang

Alle Flexbox 1.0 lokaler er bestykket med en nødudgang modsat indgangspartiet.

Nødudgangen består af to døre: 1 ydre ståldør (40DB, type 30) monteret i RHS ramme i containerens front, udadgående og 1 indre trædør (35DB, type T40) monteret i den indvendige væg, indadgående, hængslet i samme side.

Nødudgangen måler 637 x 1437 mm. og er bestykket med en låsekasse (Assa 565) forsikringsgodkendt i rød klasse.

Huller for håndtag og cylindre er afblændet udefra på yderdørens inderside monteres vridergreb og håndtag og på inderdøren monteres nødudgang vridergreb med plexiglashætte og forsænket skålgreb i messing.

El specifikationer

Flexbox A-C (20’) tilføres 380V 16A i indgående strøm og Flexbox E-F (40’) tilføres 380V 32A i indgående strøm (som standard).

Alle Flexbox har eget HPFI relæ med automatsikringer. Der er i forhold til lokalets størrelse monteret de nødvendige 220V termostatstyrede varmepaneler.

I loftet er der monteret 3 x 220V 13A strømskinner, hvorpå der sidder flytbare spots (8-12 stk.) og strømudtag på spiralledninger.

Sikkerhed

Flexbox 1.0 har en meget stor brandsikkerhed, da lokalet hovedsageligt er bygget af stål og beton samt flere lag gips.

Der er som tidligere omtalt udført nødudgang i fronten af containeren.

Tyverimæssigt er de også meget sikre på grund af den patenterede og Skafor godkendte låsebom (rød klasse) samt forsikringsgodkendt låsesystem bag ståldørene.

✓  Indrettede containere efter dine behov

Servial CC A/S var nogle af de første i Danmark der kunne tilbyde skræddersyede indrettede containere.

✓  Markedsførende på containeraflåsning

Servial CC A/S har mange års ekspertise med containeraflåsning til containere i alle størrelser.

✓  Vi leverer containere til hele Danmark

Vi kan levere alle typer containere til hele Danmark - og selvfølgelig altid til konkurrencedygtige priser.

Vælg os hvis du vil have containere af høj kvalitet

... du er ikke den første​!

stars_27_887_76

Rigtig god betjening

"Rigtig god betjening og billigt så vis i mangler et sted at opbevare noget så er det stedet"

Leif Overgaard

stars_27_887_76

Flinkt personale

"Hjælpsom og flink personale"

Tina og Jan Kjaergaard

stars_27_887_76

Super service

"Super service"

Carsten Wendt